Longtemps je me suis couché de bonne heure. En créole

... Longtemps je me suis couché de bonne heure.

... Lontan mwen dòmi bonè

... (Pandan) lontan mwen dòmi bonè

Ma préoccupation de ce jour est d’essayer de partager avec ceux qui le souhaitent l’obsession qui me traque dans la quête d’une meilleure traduction possible d’une telle phrase. Traduire n’est pas Ecrire. Traduire c’est Lire.

Et si on lit, il ne suffit pas d’être obnubilé par une belle entame. Je dirais même qu’il est déconseillé de l’être par un début si on veut bien poursuivre. On le sait ! Si on veut que notre pensée traduit (ou lit), la meilleure position c’est de la stimuler vers l’avant.

De prendre plaisir à s’attarder comme un écrivain s’attarde pour faire son entrée ici n’est pas conseillé - je crois ! Cela n’enlève en rien tout le respect que l’on a pour les débuts longuement travaillés, retravaillés de La Recherche de Proust, de L’Etranger de Camus que j’ai aussi traduit.

Manman mwen mouri jodi a

au lieu de

Jodi a manman mwen mouri

Ici, j’ai préféré inversé la phrase Aujourd’hui maman est morte pour la revêtir d’une enveloppe moins poétique qu’elle aurait sans doute dans cette langue très imagée, où telle formule serait trop évocatrice, même déclamatoire. La résonance poétique dans ce langage inventaire, au passé composé, d’Albert Camus, n’était pas le but recherché - je présume !

Cela étant dit... je me suis fait piéger à chaque fois. J’ai dû nombre de fois revenir à ces premiers mots posés pour la belle inauguration, peut-être pas autant de fois que Camus, ni Proust, mais autant de fois que possible. Comme un auteur revient sur son début, le réorganise infiniment, infiniment... C’est ce parcours qu’on va tenter, pour ceux qui veulent lire avec moi. Bien souvent, on essaiera de revenir sur cette genèse d’A la recherche du temps perdu qui est, il n’y a pas de doute, une des plus singulières et des plus réussies de la littérature de langue française.

Le transfert d’une vision du monde à l’autre. Tel est l’objet de la traduction. Il se trouve que ce vocable Longtemps débutant La Recherche (c’est ma chance : car il m’inspire plus que le Pandan lontan...), on l’exprime souvent en créole mais soit précédant le négatif... (ne pas) ou Depi (« depuis » en français)... Lontan Depi mwen Pa... renvoyant dans le temps, le passé strictement... Pourtant, ni la négation ni cette résonance au passé ne me semblent être ce qu’a voulu exprimer Proust, mais plutôt l’affirmation d’une continuité dans le temps... Le Longtemps je me suis... est dans un acte continuel pire même habituel... les réminiscences, l’habitude sont dans La Recherche des éléments de récurrences infinies... Alors, voyons ensemble le nombre de propositions que je me suis fait, faites des commentaires, et voyons-nous une autre fois pour continuer :


PREMIERE PARTIE
COMBRAY, I

Voyons les nombreux exemples. Pandan lontan mwen dòmi bonè était mon premier choix. (Mais le "Pandan" me gène. Je voudrais commencer par le même vocable que Proust. Sachant que le Lontan précédant une phrase, existe bel et bien en créole, mais... voyons !

Lontan ti moun pa respekte granmoun (Longtemps que les enfants ne respectent plus les vieux)/Lontan mèt minwi pa pase (Longtemps que Maître Minuit ne passe plus)/Lontan mwen ap dòmi (Dans la vision du monde créole kouche est plus ambigu que dormir) byen bonè/Lontan m’al (Contraction : que je vais) kouche byen bonè/Lontan Okay pa bay bon doktè (encore la négation : Longtemps que Les Cayes ne donnent plus de bons médecins)/Lontan pa gen Marie-Jeanne ankò (Longtemps qu’il n’y a plus de bonnes Marie-Jeanne : femmes vaillantes)/Lontan mwen pral (que je vais) kouche byen bonè/Lontan misye pa vini bò isit (Longtemps que cet homme ne vient plus dans le quartier)/Lontan moun pa pè moun ankò (Longtemps que je n’ai plus peur de personne)/Se pa jodi a mwen ap dòmi byen bonè/Lontan mwen al kouche granm ti bonè/byen bonè.

La suite du texte...

Pafwa, annik balèn mwen te fin etenn, de je mwen fèmen si tèlman vit, pat menm gen tan pou ta di tèt mwen : « Mwen dòmi. » Yon demi èd tan apre, lide fòk li te tan pou mwen te chache somèy, te vin leve mwen nan dòmi ; mwen te vle poze volim liv la mwen te kwè ki te rete nan men mwen ankò, soufle nan flanm dife balèn nan ; mwen pat ka sispann fè, pandan menm mwen tap dòmi, kèk refleksyon sou sa mwen te li, men refleksyon sa yo te vin transfòme ; li te sanble se te sou mwen liv la yo tap pale : yon legliz, yon quatuor, rivalite ant François premier ak Charles Quint. Kwayans sa-a te rete tou vivan nan tèt mwen pandan kèk segonn ankò, menm lè mwen te fin reveye ; li pat rive choke lespri mwen/la rezon mwen, menm lè tèt mwen te fin klè, li te ret tankou zekay sou po do je mwen, te anpeche yo te vin wè pòt balèn yo pat limen ankò. Aprè, sa/li te kòmanse vini pi klè intelligible pou mwen (tèt mwen te kòmanse vin pi klè), tankou métempsychose/reenkanasyon plizyè panse sou yon lavi pase anvan anvan ; pawòl liv la te detache de mwen, mwen te lib pou mwen swa rantre nan jwèt la ou non pa ; tousuit mwen te fin louvri je mwen, mwen te byen etone retwouve tèt mwen nan mitan yon fè nwa, dous epi byen repozan pou je mwen yo, petèt menm plis pou lespri mwen tou, pou ki li te parèt tankou yon bagay san rezon, enkonpreyansib, vrèman tou nwa/obscure. Mwen te mande tèt mwen ki lè li te ka ye konsa ; mwen te tande sifleman tren yo ki, lwen apeprèman plus ou moins, tankou chan zwazo nan yon forè, lè mwen relve distans yo, yo dekri pou mwen longè yon lakanpay dezè kote yon vwayajè tap kouri kite pou ale jwenn stasyon ki pi pwòch ; ti chemen li tap suiv ta pral grave nan souvni li tankou menm eksitasyon li ta genyen pou dekouvri lòt kote tou nèf, lòt aksyon li pat janm abitye fè, yon dènye blag epi pil gwo orevwa anba yon poto limyè li pat menm te konnen anvan, ap suiv li lontan ankò nan silans lanuit, epi nan tout dousè retou li apre.

Mwen te apiye de machwè/joues mwen nan machwè/joues byen gonfle/plen, byen fre, zorye a, ki sanble/tankou machwè nou lè nou te timoun piti. Mwen fwete limen yon alimèt pou gade mont mwen. Bientôt/Preske/Vanse/Li pral minui. Se lè kote malad la, ki te blije ale an vwayaj, fòse kouche nan yon otèl li pat menm te konnen anvan, reveye anba yon sèl kriz, tap rejwi pèsi anba pòt li reyon limyè lajounen. Quel bonheur ! Bèl mèvèy, li deja maten. Nan yon ti moman ankò domestik ap gen tan leve, li ap ka sonnen, yo ap gen tan vini pote li sekou. Lesperans li ta pral sove bay li kouraj pou li soufri. Jisteman, li kwè li tande kèk bri pye ; bri pye yo ap rapwoche, epi ale pi lwen. Reyon limyè ki te anba pòt li vin disparèt. Li minui ; yo fèk vin etenn tout gaz ; dènye domestik la Comb ale, fòk ou tann rete tout lanuit ap soufri san remèd.

Mwen te redòmi ankò, e pafwa mwen te gen kèk ti revèy pou yon moman sèlman, tan pou mwen gen tan tande krakman kò bwa kay la organique des boiseries, louvri je mwen pou fikse pil koulè nan fènwa/kaléidoscope de l’obscurité, goute gras ak klate/lueur yon ti tan konsyans nan somèy mèb yo te plonje, chanm nan, ladan yo mwen pat reprezante anyen menm/infime partie et à l’insensibilité duquel je retournais vite m’unir. Oubyen nan dòmi mwen te rejwenn san ankenn efò yon laj ki te lontan pase nan lavi depi kòmansman primitif, rejwenn kòm lè mwen te pè/terifye lè mwen te timoun mes terreurs enfantines tankou sa lè gran tonton mwen te konn retire mwen nan bouklèt cheve mwen, ki te fin disipe ak jou a ki te leve – dat pou mwen ki te tou novo- Comb yo te fin koupe yo. Mwen te bliye evènman sa-a pandan somèy mwen, mwen te rejwenn souvi li annik mwen te reyisi reveye pou chape nan men gran tonton mwen/grand-oncle, men ak prekosyon/par mesure de précaution mwen te antoure tèt mwen ak zorye mwen anvan pou mwen retounen nan mond rèv la/dans le monde des rêves.

Kèk fwa, tankou te soti/naquit nan yon kòt Adam, yon fanm te fèt pandan somèy mwen nan yonn nan move/fausse pozisyon kuis mwen. Pran fòm plezi mwen tap goute, mwen te imajine se te li ki te ofri mwen li. Kòm ki te santi menm Combr pa li, te vle retounen rejwenn tèt li, mwen te reveye. Rès moun sou latè/des humains te parèt mwen byen lwen bò kote fanm sa-a mwen te kite Comb kèk moman à peine ; machwè mwen te cho ankò ak bo li, kò mwen plen mak pwa fòs kò li.

6 septembre 2011
T T+